Usługi Geologiczne Mogilany

Jedna z podstawowych naszych usług jest usługa geologa.

 

Świadczymy usługi geologiczne na terenie Mogilan.

Współpracujemy z firmami geodezyjnymi i instalacyjnymi, dlatego też nasze usługi możemy świadczyć kompletnie. Wykonujemy również projekty związane ze wzmacnianiem podłoża oraz filtracją danych ze skaningu lotniczego LIDAR. Geologia inżynierska i geotechnika oraz usługi geologiczne to podstawowy temat działalności naszej firmy. Tworzymy badania gruntu pod budowę: domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych, hal, pawilonów, dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych i stacji paliw. Posiadamy w ofercie prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad prowadzonymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. W ramach nadzorów wykonujemy: odbiory wykopów fundamentowych, badanie podłoża gruntowego (pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów, chodników), sklasyfikowanie nośności i zagęszczenia gruntów, nadzorujemy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi, próbkowanie gruntu i wód gruntowych do porównań laboratoryjnych. Doradzamy również przy nabywaniu działki budowlanej oraz rozpoznajemy osuwiska, dzięki szerokiej wiedzy w usługach geologicznych. Świadczymy między innymi usługi hydrogeologiczne powiązane z planowaniem oraz tworzeniem studni, piezometrów, odwodnień budowlanych oraz dokumentowaniem zasobów wód podziemnych. Wykonujemy inne projekty i dokumentacje geologiczne (m.in. pod pompy ciepła, głębokie uziomy anodowe). Zajmujemy się również wzmacnianie podłoża gruntowego przy pomocy mikropali oraz mikropali kotwiących. Tworzymy plany powiązane z filtracją i przetwarzaniem danych ze skaningu powietrznego LIDAR, które mogą być źródłem danych do różnych celów (m.in. geologia strukturalna i hydrografia, geologia inżynierska, inżynieria i inne). Działamy na terenie całego kraju, jednak z uwagi na lokalizację naszej firmy w Krakowie, priorytetowo zainteresowani jesteśmy pracami z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Zapraszamy do współpracy.