GEO projekt
usługi geologiczne

geologia inżynierska, geotechnika,
hydrogeologia, wiertnictwo i wzmacnianie podłoża gruntowego

Usługi geologiczno - wiertnicze

Nasze specjalizacje

Geologia inżynierska i inżynierska

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w niniejsze dziedzinie oraz odpowiednie uprawnienia wydane przez Ministra Środowiska. Przykładowe realizacje w trakcie praktyki zawodowej

Hydrologia

W dziedzinie hydrogeologii nasze doświadczenie nabyto min. podczas opracowywania zaprezentowanych poniżej projektów i dokumentacji hydrogeologicznych.

Wiertnictwo

Siła naszej firmy oparta jest na bogatym doświadczeniu naszego personelu inżynierskiego, zdobywanym na budowach w Polsce i za granicą.

Wzmocnienie podłoża gruntowego

Występowanie w podłożu budowli warstw gruntów mineralnych słabonośnych (np. luźnych niesposistych, miękkoplastycznych gruntów spoistych), gruntów organicznych, nasypów niekontrolowanych, skutkuje określeniem warunków gruntowych jako złożone lub skomplikowane.

Filtracja i przetwarzanie danych LIDAR

W ramach tej usługi wykonujemy również określenie nośności i zagęszczenia gruntów, sprawdzamy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi, pobieranie prób gruntu i wód gruntowych do badań laboratoryjnych.

Skutecznie pomagam w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości – mieszkania, domu, działki lub lokalu usługowego. Zajmuję się tym od 2000r., dzięki czemu szybko znajdę najlepszą ofertę dostępną na rynku.

Geolog Kraków – Usługi geologiczne Kraków / Małopolska

GeoProjekt to firma zajmująca się usługami geologicznymi, a specjalizująca się w geologii inżynierskiej, geotechnice i hydrogeologii. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem wiertniczym (ręcznym, mechanicznym obrotowym, udarowym), w związku z czym powierzane nam projekty, jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie, zarówno
w prostych, złożonych jak i skomplikowanych warunkach morfologiczno-gruntowych. Współpracujemy z innymi podmiotami i firmami działającymi w branży geodezyjnej, architektonicznej oraz budowlanej. Nasze usługi wykonujemy kompleksowo.  Olbrzymie doświadczenie w tej geologicznej, zdobyte podczas wieloletniej pracy umożliwia nam na profesjonalnie, rzetelnie i terminowe świadczenie naszych usług.

Realizujemy również projekty związane z filtracją oraz przetwarzaniem danych ze skaningu lotniczego LIDAR. Pozyskane informacje są wykorzystywane m.in. w geologii (tworzenie przekrojów morfologicznych, obliczanie kubatury mas ziemnych, wytypowanie obszarów zagrożonych występowaniem ruchów masowych, inwentaryzacja osuwisk, pomiary abrazji wybrzeży) oraz inżynierii (projektowanie przebiegu dróg, torów kolejowych, rurociągów i innych,  inwentaryzacja linii wysokiego napięcia, inwentaryzacja i monitoring roślinności, analizy powodziowe, opracowanie modeli przestrzennych 3D miast).

Geologia inżynierska i geotechnika

To podstawowe profile działalności naszej firmy. Wykonujemy badania gruntu pod budowę: domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal, pawilonów,  dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych, składowisk odpadów oraz stacji paliw.  
Badania geotechniczne wykonujemy kompleksowo  od  kameralnej analizy badanego terenu, wizji terenowej po badania terenowe i opracowanie wyników. Realizujemy wiercenia, sondowania dynamiczne, dokonujemy analizy makroskopowej gruntów, pomiarów zwierciadła wód oraz poboru próbek(gruntu/wody) w celu oceny i rozpoznania danego obszaru pod względem geotechnicznym i geologicznym. Wykonujemy badania laboratoryjne gruntów pod różnym kątem tj. m.in. zanieczyszczenia gruntów, określenia ich parametrów fizyko-mechanicznych oraz wody na jej agresywności względem betonu i stali. Na podstawie badań terenowych oraz laboratoryjnych sporządzamy: opinie geotechniczne, geotechniczne warunki posadowienia czy dokumentacje geologiczno-inżynierskie. W naszej ofercie znajduje się również prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi oraz fundamentowymi.

W ramach nadzorów wykonujemy działania takie jak: odbiory gruntu w dnach wykopów fundamentowych (sprawdzenie zgodności gruntu w wykopie z założeniami projektowymi), badanie nośności i zagęszczenia nasypów, podbudów, zasypek międzyfundamentowych i innych. Służymy również pomocą przy zakupie działki budowlanej. Wykonujemy prace kameralne oraz badania geotechniczne na terenie kupowanej działki w celu oceny gruntu względem planowanej inwestycji. Analizujemy tereny osuwiskowe. Dzięki posiadanemu przez nas sprzętowi tj. wiertnicy Comacchio Geo 305 jesteśmy w stanie wykonać otwory rdzeniowe niezbędne do wyznaczenia najniższej potencjalnej powierzchni poślizgu osuwiska, a następnie przeprowadzamy analizy stateczności zbocza. W wyniku niniejszych analiz powstaje opracowanie wynikowe w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Usługi hydrogeologiczne

W zakres naszych usług wchodzą również prace związane z projektowaniem i wykonaniem studni, odwodnień budowlanych, piezometrów oraz dokumentacji powykonawczych. Analizujemy również grunty pod względem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Określamy współczynnik filtracji gruntów oraz ich przepuszczalność. Badamy wody pod względem skażenia. Tworzymy wiele innych projektów, dokumentacji hydrogeologicznych oraz operatów wodnoprawnych.

Wzmacnianiem podłoża gruntowego

W warunkach gruntowych złożonych czy skomplikowanych, gdy występują grunty mineralne słabonośne takie jak m.in. nasypy niekontrolowane, grunty organiczne czy grunty spoiste miękkoplastyczne, realizujemy zlecenia wzmacniania podłoża gruntowego przy pomocy mikropali oraz mikropali kotwiących w celu zapewnienia odpowiedniej nośności podłoża, stateczności budowli oraz ograniczeniu jej osiadania. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i doświadczeniem do wykonania tego rodzaju prac.

Gdzie świadczymy nasze usługi?

Nasze usługi świadczymy na teranie całej Małopolski, Śląska i Podkarpacie. Nasze usługi geologiczne i wiertnicze wykonujemy w miastach:
Skawina, Kraków, Bochnia, Brzesko, Zakopane, Niepołomice, Bochnia, Oświęcim

Napisz do nas za pomocą formularza lub wyślij maila na adres:

Aktualności w naszej firmie