Wiercenia ręczne

Jesteśmy w posiadaniu bardzo lekkiego zestawu do wierceń ręcznych, dzięki czemu zestaw ten jest łatwy w transporcie, zwłaszcza na terenach o utrudnionym dostępie, co daje możliwość swobodnego dotarcia i wykonania badań w terenie, na który niemożliwy jest dojazd samochodem z wiertnicą. Zestaw jest złożony z różnego rodzaju świdrów, dopasowanych do gruntów o zróżnicowanej genezie i budowie. Stosowane przez nas średnice świdrów to Ø70 mm i Ø100 mm. W zależności od warunków gruntowo-wodnych pozwalają wiercić otwory do głębokości 10m p.p.t. Wykorzystywane w zestawie żerdzie wykonywane są z aluminium, dzięki temu zestaw jest bardzo lekki, a przy tym nie traci na wytrzymałości. Świetnie sprawdza się w gruntach niespoistych oraz spoistych o różnym stanie plastyczności. Świdry ręczne pozwalają na proste i szybkie pobieranie próbek nawiercanych gruntów.

Wiercenia ręczne stosowane są podczas prac takich jak:

  • wierceniu otworów pod słupy ogrodzeniowe, znaki drogowe, słupy telegraficzne i telekomunikacyjne
  • wierceniu otworów na potrzeby prac leśnych i w ogrodach
  • wierceniu otworów na terenach, do których wjazd samochodem nie jest możliwy, bądź terenach o bardzo trudnym dostępie
  • wykonywaniu wierceń na potrzeby badań inżynierskich i hydrogeologicznych
  • wykonywanie wierceń w celu rozpoznania geologicznego podłoża gruntowego