Geolog Niepołomice

Jedna z podstawowych naszych usług jest usługa geologa.

 

Świadczymy usługi geologiczne na terenie Niepołomic.

Działamy z Klientami geodezyjnymi i instalacyjnymi, dlatego też nasze usługi możemy realizować w pełnym zakresie. Wdrażamy również zlecenia związane ze wzmacnianiem podłoża oraz filtracją danych ze skaningu lotniczego LIDAR. Geologia inżynierska i geotechnika oraz usługi geologiczne to główny typ przedsięwzięć naszej firmy. Tworzymy badania gruntu pod budowę: domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych, hal, pawilonów, dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych i stacji paliw. Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. W obrębie nadzorów wykonujemy: odbiory wykopów fundamentowych, badanie podłoża gruntowego (pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów, chodników), określenie nośności i zagęszczenia gruntów, sprawdzamy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi, pobieranie prób gruntu i wód gruntowych do badań laboratoryjnych. Wspomagamy również przy zakupie działki budowlanej oraz określamy osuwiska, dzięki szerokiej wiedzy w usługach geologicznych. Oferujemy między innymi usługi hydrogeologiczne związane z projektowaniem oraz tworzeniem studni, piezometrów, odwodnień budowlanych oraz dokumentowaniem zasobów wód podziemnych. Oferujemy inne projekty i dokumenty geologiczne (m.in. pod pompy ciepła, głębokie uziomy anodowe). Zajmujemy się również wzmacnianie podłoża gruntowego przy pomocy mikropali oraz mikropali kotwiących. Realizujemy projekty powiązane z filtracją i przetwarzaniem informacji ze skaningu powietrznego LIDAR, które mogą być pomocne danych do różnych celów (m.in. geologia strukturalna i hydrografia, geologia inżynierska, inżynieria i inne). Działamy na terenie Polski, jednak ze względu na lokalizację naszej firmy w Krakowie, priorytetowo zainteresowani jesteśmy pracami z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Zapraszamy do współpracy.