Geolog Oświęcim

Jedna z podstawowych naszych usług jest usługa geologa.

 

Świadczymy usługi geologiczne na terenie Oświęcimia.

Współpracujemy z Klientami geodezyjnymi i instalacyjnymi, dlatego też nasze usługi możemy wykonywać kompleksowo. Wdrażamy również zlecenia związane ze wzmacnianiem podłoża oraz filtracją danych ze skaningu lotniczego LIDAR. Geologia inżynierska i geotechnika oraz usługi geologiczne to główny temat działalności naszej firmy. Tworzymy badania gruntu pod budowę: domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych, hal, pawilonów, dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych i stacji paliw. W zakres naszych usług wchodzi również prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi działaniami ziemnymi i fundamentowymi. W ramach nadzorów wykonujemy: odbiory wykopów fundamentowych, badanie podłoża gruntowego (pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów, chodników), określenie nośności i zagęszczenia gruntów, zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi, pobieranie prób gruntu i wód gruntowych do badań laboratoryjnych. Pomagamy również przy zakupie działki budowlanej oraz określamy osuwiska, dzięki szerokiej wiedzy w usługach geologicznych. W zakresie działalności posiadamy również usługi hydrogeologiczne powiązane z projektowaniem oraz tworzeniem studni, piezometrów, odwodnień budowlanych oraz dokumentowaniem zasobów wód podziemnych. Tworzymy inne plany i dokumenty geologiczne (m.in. pod pompy ciepła, głębokie uziomy anodowe). W naszej ofercie mamy również wzmacnianie podłoża gruntowego przy udziale mikropali oraz mikropali kotwiących. Oferta obejmuje projekty związane z filtracją i przetwarzaniem danych ze skaningu lotniczego LIDAR, które mogą być wykorzystywane danych do różnych celów (m.in. geologia strukturalna i hydrografia, geologia inżynierska, inżynieria i inne). Współpracujemy na terenie całego kraju, jednak ze względu na lokalizację naszej siedziby w Krakowie, szczególnie zainteresowani jesteśmy pracami z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Zapraszamy do współpracy.