Wzmocnienie podłoża gruntowego

Występowanie w podłożu budowli warstw gruntów mineralnych słabonośnych (np. luźnych niesposistych, miękkoplastycznych gruntów spoistych), gruntów organicznych, nasypów niekontrolowanych, skutkuje określeniem warunków gruntowych jako złożone lub skomplikowane. Zapewnienie odpowiedniej nośności podłoża, stateczności budowli i ograniczenie jej osiadań w przypadku posadawiania na gruntach słabonośnych wymaga ich odpowiedniego wzmocnienia. Analizując właściwości podłoża gruntowego, należy mieć na uwadze planowaną inwestycję: jej wielkość, obciążenia przekazywane na podłoże i wymagania dotyczące ograniczenia i ujednolicenia osiadań. Parametry te decydują niejednokrotnie o ostatecznej ocenie jakości i przydatności podłoża gruntowego i w konsekwencji, przyjęciu określonego sposobu posadowienia. Nasza firma specjalizuje się w wzmacnianiu podłoża gruntowego z zastosowaniem mikropali i mikropali kotwiących.

Wiercenia mikropali
Mikropale

W swojej ofercie posiadamy sprzęt pozwalający nam na wiercenia Mikropali nazywanych rownież palami małośredniocowymi. Sprzęt, którym dysponujemy pozwala na wiercenia mikropali z zakresu średnic 60 – 300mm. Mikropale w swojej istocie to nic innego jak elementy konstrukcyjne przenoszące obciążenia z konstrukcji na podłoże gruntowe po przez tarcie na pobocznicy. Za zwyczaj mikropale nie przekraczają 1300 kN.

Mikropale
kotwiące

Wykonujemy samowiercące mikropale iniekcyjne, które są zgodne z normą PN-EN 14199 jako mikropale kotwiące oraz PN-EN 1537 jako kotwy gruntowe. Mikropale kotwiące mogą być zastosowane w każdym przypadku, w którym jako element konstrukcyjny rozważane są kotwy gruntowe. Jest to ich szybszy i prostszy w wykonaniu oraz tańszy odpowiednik.