Usługi Geologiczne Proszowice

Jedna z podstawowych naszych usług jest usługa geologa.

 

Świadczymy usługi geologiczne na terenie Proszowic.

Pracujemy z Klientami geodezyjnymi i instalacyjnymi, dzięki czemu nasze usługi możemy świadczyć kompleksowo. Realizujemy również działania związane ze wzmacnianiem podłoża oraz filtracją danych ze skaningu powietrznego LIDAR. Geologia inżynierska i geotechnika oraz usługi geologiczne to główny typ przedsięwzięć naszej firmy. Tworzymy badania gruntu pod budowę: domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych, hal, pawilonów, dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych i stacji paliw. Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi działaniami ziemnymi i fundamentowymi. W ramach nadzorów wykonujemy: odbiory wykopów fundamentowych, badanie podłoża gruntowego (pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów, chodników), sklasyfikowanie nośności i zagęszczenia gruntów, zgodność gruntu oraz jego właściwości z założeniami projektowymi, pobieranie prób gruntu i wód gruntowych do porównań laboratoryjnych. Pomagamy również przy zakupie działki budowlanej oraz rozpoznajemy osuwiska, dzięki szerokiej wiedzy w usługach geologicznych. Świadczymy między innymi usługi hydrogeologiczne związane z projektowaniem oraz wykonaniem studni, piezometrów, odwodnień budowlanych oraz dokumentowaniem zasobów wód podziemnych. Tworzymy inne plany i dokumentacje geologiczne (m.in. pod pompy ciepła, głębokie uziomy anodowe). Zajmujemy się również wzmacnianie podłoża gruntowego przy pomocy mikropali oraz mikropali kotwiących. Realizujemy plany związane z filtracją i przetwarzaniem danych ze skaningu lotniczego LIDAR, które mogą być pomocne danych do różnych celów (m.in. geologia strukturalna i hydrografia, geologia inżynierska, inżynieria i inne). Współpracujemy na terenie Polski, jednak z uwagi na lokalizację naszej firmy w Krakowie, najchętniej zainteresowani jesteśmy pracami z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Zapraszamy do współpracy.