Wiercenia świdrem spiralnym

Dysponujemy wiertnicą geologiczna WSG-W, w której dokonujemy wiercenia świdrem spiralnym /sznekiem (nieprzelotowym) metodą „na sucho”. Wiertnica zamontowana jest na samochodzie pick-up marki Ford Ranger. Wiertnica posiada własny silnik spalinowy, a sterowanie wszystkimi funkcjami odbywa się hydraulicznie. W zależności od warunków gruntowych dobiera się właściwe zawiertki, które pozwalają wiercić skutecznie w gruntach spoistych, niespoistych, nasypach i asfalcie. Wszystko to możliwe jest dzięki dużemu momentowi obrotowego, który osiąga wiertnica. Maksymalna możliwa głębokość wiercenia wynosi do 30m p.p.t. w zależności od napotkanych warunków gruntowo-wodnych.

Wykonywanie otworów wiertniczych za pomocą wiertnicy WSG-W cechuje się prostotą i oszczędnością czasu w stosunku do zestawu RKS czy też zestawu ręcznego gdyż poza dokładaniem kolejnych elementów przewodu wiertniczego o długości 1,5m wiercenie odbywa się w całości mechanicznie i wymaga jedynie używania dźwigni sterujących aby we właściwy sposób kontrolować przebieg wiercenia.

Aby uzyskać satysfakcjonujące efekty wiercenia świdrem spiralnym  (nieprzelotowym), zwłaszcza  bez rurowania należy:

  • prowadzić wiercenia metodą nieciągłą o marszach dostosowanych  do stopnia skomplikowania  warunków gruntowych;
  • stosować świdry o dostatecznie dużej średnicy, gdyż wiercąc świdrem  z litym trzonem, lecz o małej średnicy szanse zachowania na wąskich zwojach gruntu pozwalającego na pobranie próbek klasy 4, czy tym bardziej 3, są niewiekie;
  • starannie oczyszczać zewnętrzne partie ślimaków ze zwiercin, pobierając próbki z gruntu przywartego do trzonu świdra; po pobraniu, przed ponownym zapuszczeniem do otworu, świdry należy starannie oczyścić;
  • obserwować postęp wiercenia z dokładnością do 0,1m i porównywać długość marszu z przelotem gruntów z tego marszu nawiniętych na spirale, by prawidłowo ocenić rzeczywiste miąższości warstw.

Spełniając powyższe warunki, można uznać wiercenia świdrem spiralnym (nieprzelotowym) za metodę osiągającą  kategorię opróbowania B. Wiercenie metodą ciągłą lub świdrami o małej średnicy należy zaliczyć do kategorii opróbowania C, co oznacza uzyskiwanie tylko próbek klasy 5.