Wiercenia udarowe RKS

Wiercenia udarowe RKS służą do pobierania próbek gruntu w celach badawczych dla ustalenia parametrów geotechnicznych oraz stopnia kontaminacji. Sonda rdzeniowa RKS bardzo dobrze sprawdza się przy badaniach gruntów antropogenicznych np. na zwałowiskach lub składowiskach. Do obsługi urządzenia wystarczy jedna lub dwie osoby. Głębokość sondowania jest uzależniona od głębokości występowania wody gruntowej i wynosi do 10m. Dzięki niewielkim gabarytom sondowanie można wykonywać w trudno dostępnych miejscach tj. teren podmokły, mocno nachylone zbocza, teren zabudowany, wnętrza budynków. Alternatywą dla próbników rdzeniowych mogą być próbniki szczelinowe wykorzystywane w szczególności do badania gruntów spoistych.

Wiercenia udarowe RKS są wykonywane przez firmę Geoprojekt z wykorzystaniem zestawu do firmy Eijkelkamp. Próbniki sa wbijane w grunt za pomocą młota spalinowego firmy Wacker BH55. Kompletny zestaw składa się z wybranego młota z łącznikiem do żerdzi, żerdzi wydłużających (1 m), tulejek łączących, próbników okienkowych RKS (różne średnice i długości), próbnika wkładkowego umożliwiającego pobór prób do wkładki PVC lub elastycznego rękawa foliowego (zależnie od wybranej opcji), mechanicznej wyciągarki (opcjonalnie dostępna jest wyciągarka hydrauliczna), uniwersalnego zacisku szczękowego do żerdzi i próbników o różnej średnicy, przedłużacza wyciągarki do wyciągania pierwszego próbnika oraz szeregu akcesoriów pomocniczych.

Wiercenia udarowe RKS

 Zastosowanie:

  • Rozpoznanie i opis profilu guntu,
  • Pobór prób powyżej i pod poziomem wód gruntowych,
  • Badania środowiskowe,
  • Pobór prób o nienaruszonej strukturze

 Zalety:

  • idealne do gruntów zawierających gruz i kamienie,
  • pozwalają pobrać próby gruntu w terenach miejskich i przemysłowych,
  • pobrane próbki są czyste, nie używa się żadnych substancji smarujących,
  • bardzo wytrzymałe żerdzie i próbniki,
  • dobrane średnice i długości pozwalają na szybki i nieuciążliwy pobór prób,
  • próbnik wkładkowy pozwalający pobrać nienaruszone próby do wkładki PCV lub elastycznego kołnierza foliowego.