Wiercenia ręczne

Wiercenia ręczne są najprostszą i najbardziej powszechną metodą rozpoznawania podłoża gruntowego. Pozwalają one na łatwe i szybkie pobieranie prób podłoża gruntowego.


Wykorzystywane są podczas prac takich jak:

 • wykonywanie otworów pod słupy ogrodzeniowe, znaki drogowe oraz słupy telegraficzne
 • wykonywanie otworów na potrzeby prac ogrodniczych i leśnych
 • wykonywanie otworów na trudno dostępnych terenach
 • przeprowadzanie wierceń na potrzeby badań hydrogeologicznych i inżynierskich
 • przeprowadzanie wierceń na potrzeby rozpoznania geologicznego

Wiercenia ręczne wykorzystywane są do pobierania prób z różnego rodzaju gruntów i gleb do głębokości około 8m.

Dzięki swej mobilności wiercenia ręczne są najczęściej wykorzystywane dla obiektów liniowych takich jak drogi, linie kolejowe, gazociągi i sieci podziemne. Średnica takich wierceń zawiera się w przedziale od 65 – 100 mm i jest dostosowana do ewentualnego rurowania otworu w przypadku napotkania zwierciadła wód podziemnych.

Jesteśmy w posiadaniu ultralekkiego zestawu do wierceń ręcznych. Zastosowane w zestawie żerdzie wykonywane są również maszynowo z aluminium – dzięki temu zestaw jest niezwykle lekki a przy tym zachowuje swoją wytrzymałość. Idealnie sprawdza się w gruntach niespoistych oraz miekkoplastycznych.

Do tego zestawu możemy dobrać różnego rodzaju świdrów, dostosowanych do wiercenia gruntów o zróżnicowanej genezie: 

 • świder okienkowy [tzw. świder Edalmana]:
  Najczęściej używany rodzaj świdra podczas wierceń małośrednicowych. Może być stosowany podczas wierceń w gruntach niespoistych typu piaski, żwiry drobnoziarniste a także w gruntach małospoistych o niskiej zawartości minerałów ilastych.
  Świder okienkowy występuje w 4 wersjach:
  – uniwersalnej
  – do wiercenia w glinach i iłach
  – do wiercenia w piaskach
  – do wiercenia w piaskach gruboziarnistych i gruntach nienawodnionych
 • świder rurowy do glin zwałowych:
  Świder rurowy do glin zwałowych przeznaczony jest do wierceń w gruntach twardoplastycznych, suchych o dużej zawartości minerałów ilastych, w szczególności zaś w glinach polodowcowych o zróżnicowanej, niejednorodnej budowie. Nie powinno się go stosować w gruntach miękkoplastycznych, gdyż przywierają one do ścianek części roboczej co sprawia, że bardzo trudno jest wydobyć próbkę oraz oczyścić świder.
 • świder do gleb kamienistych
  Świdry do gruntów kamienistych muszą spełniać szczególne wymagania. W odróżnieniu od świdrów
  okienkowych, które są lekkie i zbudowane tak, aby zmniejszyć tarcie do minimum, świder do gruntów
  kamienistych jest ciężki, wykonany z mocniejszych materiałów dzięki czemu jest odporny na zniszczenie podczas wiercenia w trudnych warunkach geologicznych.
  Świder ten posiada w dolnej części dwa zęby tnąco – chwytające, których obrys zewnętrzny jest większy niż średnica samego świdra, co ułatwia penetrację w gruncie.
  Może być używany w gruntach twardoplastycznych zawierających znaczną domieszkę frakcji kamienistej a także w gruboziarnistych gruntach niespoistych.