Usługi geologiczne Katowice

Jedna z podstawowych naszych usług jest usługa geologa.

 

Świadczymy usługi geologiczne na terenie Katowic.

Pracujemy z firmami geodezyjnymi i instalacyjnymi, dzięki czemu nasze usługi możemy realizować kompletnie. Wykonujemy również działania związane ze wzmacnianiem podłoża oraz filtracją danych ze skaningu lotniczego LIDAR. Geologia inżynierska i geotechnika oraz usługi geologiczne to bazowy profil przedsięwzięć naszej firmy. Robimy badania gruntu pod budowę: domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych, hal, pawilonów, dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych i stacji paliw. Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad tworzonymi działaniami ziemnymi i fundamentowymi. W ramach nadzorów wykonujemy: odbiory wykopów fundamentowych, badanie podłoża gruntowego (pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów, chodników), określenie nośności i zagęszczenia gruntów, sprawdzamy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi, próbkowanie gruntu i wód gruntowych do badań laboratoryjnych. Pomagamy również przy zakupie działki budowlanej oraz rozpoznajemy osuwiska, dzięki szerokiej wiedzy w usługach geologicznych. Świadczymy również usługi hydrogeologiczne powiązane z projektowaniem oraz tworzeniem studni, piezometrów, odwodnień budowlanych oraz dokumentowaniem zasobów wód podziemnych. Oferujemy inne plany i dokumentacje geologiczne (m.in. pod pompy ciepła, głębokie uziomy anodowe). W zakresie usług posiadamy również wzmacnianie podłoża gruntowego przy pomocy mikropali oraz mikropali kotwiących. Oferta obejmuje projekty powiązane z filtracją i przetwarzaniem informacji ze skaningu powietrznego LIDAR, które mogą być pomocne danych do różnych celów (m.in. geologia strukturalna i hydrografia, geologia inżynierska, inżynieria i inne). Współpracujemy na terenie Polski, jednak z uwagi na lokalizację naszej firmy w Krakowie, najchętniej zainteresowani jesteśmy pracami z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Zapraszamy do współpracy.