Wiercenia rdzeniowe

Wiercenia rdzeniowe są technologią wiertniczą najwyższej jakości, gdyż uzyskane w ten sposób próbki gruntu lub skały  w postaci rdzenia z przewierconego interwału pozwalają na ustalenie właściwości fizyko-mechanicznych skał, określenie ich składu mineralogicznego i petrograficznego, fauny, flory, tektoniki, kąta upadu, powierzchni poślizgu (osuwiska) oraz otrzymanie materiałów do badania przepuszczalności, porowatości oraz stopnia nasycenia płynami złożowymi (woda, ropa, substancje ropopochodne i inne).

Nasza firma jest w stanie zaoferować Państwu kompleksową ofertę wierceń rdzeniowych (biorąc pod uwagę nie tylko średnicę wiercenia oraz wykorzystywane narzędzie wiertnicze) ale także ze względu na technologie wiercenia, która zgodnie z normą ISO 22475-1:2006 dzieli się na 2 rodzaje:

  • wiercenia rdzeniowe klasyczne (metoda klasyczna) –jest to metoda, w której wiercenie odbywa się przy pomocy rdzeniówki zamocowanej na przewodzie wiertniczym, przez co w celu transportu rdzenia na powierzchnię konieczne jest każdorazowe wyciąganie całego przewodu;
  • wiercenia rdzeniowe wrzutowe (metoda wrzutowa) –w tej metodzie stosuje się tak zwaną rdzeniówkę wrzutową, która należy do grupy rdzeniówek podwójnych. Obecnie jest to najbardziej powszechny system wiercenia gdyż w przypadku bardzo głębokich otworów znacznie skraca czas pracy, a przez to zmniejsza koszty wiercenia. W metodzie tej stosuje się dodatkowo rurę wewnętrzną, która jest zapuszczana do otworu na stalowej lince i służy ona do transportu rdzenia na powierzchnię podczas gdy rury zewnętrzne stanowiące przewód wiertniczy pełnią także rolę rur okładzinowych.

Mamy wykwalifikowaną kadrę oraz najnowszy sprzęt przeznaczony do wierceń rdzeniowych, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu sprawne i rzetelne wykonywanie zleceń. Posiadamy wiertnicę Comacchio Geo 305 (rok produkcji 2020), a także osprzęt francuskiej firmy DATC (będącej liderem w zakresie dostaw i produkcji narzędzi).