Filtracja i przetwarzanie danych LIDAR

Posiadamy dziesięcioletnie doświadczenie związane z filtracją i przetwarzaniem danych ze skaningu lotniczego LIDAR. Współpracując z firmą TMCE braliśmy udział m.in. w opracowaniu:

filtracja przetwarzanie danych lidar