Badania płytą dynamiczną

Jednym z najważniejszych parametrów gruntów niespoistych jest ich stopień zagęszczenia (ID), a także wskaźnik zagęszczenia (Is). Odpowiednie zagęszczenie gruntu ma szczególne znaczenie w trakcie formowania różnego rodzaju nasypów bądź konstrukcji ziemnych, gdyż od stanu zagęszczenia gruntów, z których tworzy się nasypy zależy wiele czynników wpływających na zachowanie się nasypu np. ich stateczność, wielkość osiadania, co przekłada się na trwałość tych obiektów.Nasza firma posiada w swojej ofercie badania płytą dynamiczną HMP LFG 4, które pozwalają na szybką i bezproblemową kontrolę stanu zagęszczenia gruntów oraz jego nośności.

Płyta dynamiczna umożliwia ocenę takich parametrów jak:

– wielkość osiadania gruntu, podawana w milimetrach;

– wartość dynamicznego modułu odkształcenia Evd

Wyniki podawane są na ekranie umieszczonym w walizce, istnieje możliwość ich wydruku oraz zapisu do urządzeń przenośnych.

Płyta dynamiczna składa się z następujących elementów:

– podstawy magnetycznej, którą umieszcza się na badanym podłożu;

– urządzenia obciążającego o odważniku ważącym 10kg;

– urządzenia pomiarowego wraz z ekranem, które umieszczone jest w walizce oraz połączone kablem z podstawą płyty

Badania płytą dynamiczną rozpoczyna się umieszczając podstawę płyty w miejscu stanowiącym punkt badawczy. Następnie podłącza się kablem podstawę z urządzeniem pomiarowym, oraz umieszcza urządzenie obciążające. W pierwszej kolejności wykonuje się 3 uderzenia, jeszcze przed właściwym pomiarem, gdyż pozwala to na wstępne zagęszczenie gruntu. Następnie wykonuje się po kolei 3 uderzenia, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, po których każdorazowo wyświetla się osiadanie gruntu, a po trzecim uderzeniu na ekranie wyświetlone zostaje średnie osiadanie gruntu oraz wartość dynamicznego modułu odkształcenia. Uzyskane wyniki koreluje się z tabelką do odczytywania wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia w zależności od rodzaju podbudowy oraz wyników uzyskanych z badania. Badania płytą dynamiczną są bardzo prostym i szybkim sposobem określenia wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia gruntów niespoistych.