Mikropale kotwiące

Istnieje szereg rodzajów i zastosowań dla mikropali i jednym z nowszych stosowanych rozwiązań technologicznych jest wykonywanie mikropali kotwiących. Nasza firma zajmuje się wykonywanie samowiercących mikropali iniekcyjnych, które powołując się na normę PN-EN 14199 występują jako mikropale kotwiące, a z kolei według normy PN-EN 1537 jako kotwy gruntowe. W zależności od napotkanych warunków gruntowo-wodnych jeżeli jako element konstrukcyjny bierze się pod uwagę wykonanie kotew gruntowych, to w takim przypadku jest również możliwe zastosowanie mikropali kotwiących, które ze względu za swoje właściwości są prostszym, szybszym ale jednocześnie także tańszym odpowiednikiem kotew gruntowych.

Nasza firma oferuje wykonanie mikropali kotwiących przy pomocy przystosowanego do tego celu sprzętu jakim jest wiertnica MC 12 oraz MC 22 marki Comacchio, która jest przystosowana do wykonywania zarówno kotew gruntowych jak i mikropali kotwiących.

Porównując mikropale kotwiące do kotew gruntowych należy wspomnieć, iż pomimo że mają takie samo zastosowanie, tj. służą do wzmocnienia oraz zapewnienia stateczności różnych konstrukcji wzmacniających np. ścianki oporowe, wzmocnienia istniejących budynków i konstrukcji, czy zabezpieczania osuwisk, to jednak charakteryzują się odmiennymi właściwościami.

Kotwy gruntowe pracują poprzez rozciąganie i jest to ich główna cecha. Muszą być także wstępnie sprężane. Mikropale kotwiące w odróżnieniu od kotew gruntowych mogą pracować poprzez rozciąganie ale także poprzez ściskanie. Kolejną różnicą jest fakt, iż nie muszą być wstępnie sprężane gdyż charakteryzują się niewielkim pełzaniem żerdzi. Trwałość konstrukcji mikropali kotwiących zapewnia otulina z zaczynu cementowego, ponieważ chroni ona głowicę w przypadku gdy zapewniona jest szczelność.

Mikropale kotwiące mają szereg zalet:

  • kompensacja ich nachylenia w pionie oraz w poziomie
  • znacznie lżejszy sprzęt konieczny do ich wykonania
  • technologia wykonania umożliwia ich stosowanie niemal w każdych warunkach gruntowo-wodnych
  • istnieje możliwość ich wykonania poniżej zwierciadła wód podziemnych