Usługi geologiczne Rzeszów

Jedna z podstawowych naszych usług jest usługa geologa.

 

Świadczymy usługi geologiczne na terenie Rzeszowa.

Działamy z Klientami geodezyjnymi i instalacyjnymi, z uwagi na to nasze usługi możemy świadczyć kompletnie. Wdrażamy również zlecenia związane ze wzmacnianiem podłoża oraz filtracją danych ze skaningu powietrznego LIDAR. Geologia inżynierska i geotechnika oraz usługi geologiczne to główny temat działalności naszej firmy. Tworzymy badania gruntu pod budowę: domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych, hal, pawilonów, dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych i stacji paliw. W zakres naszych usług wchodzi również prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad tworzonymi robotami ziemnymi i fundamentowymi. W ramach nadzorów wykonujemy: odbiory wykopów fundamentowych, badanie podłoża gruntowego (pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów, chodników), sklasyfikowanie nośności i zagęszczenia gruntów, nadzorujemy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi, próbkowanie gruntu i wód gruntowych do porównań laboratoryjnych. Wspomagamy również przy nabywaniu działki budowlanej oraz rozpoznajemy osuwiska, dzięki szerokiej wiedzy w usługach geologicznych. Świadczymy również usługi hydrogeologiczne powiązane z planowaniem oraz wykonaniem studni, piezometrów, odwodnień budowlanych oraz dokumentowaniem zasobów wód podziemnych. Wykonujemy inne projekty i dokumentacje geologiczne (m.in. pod pompy ciepła, głębokie uziomy anodowe). Zajmujemy się również wzmacnianie podłoża gruntowego przy pomocy mikropali oraz mikropali kotwiących. Tworzymy plany związane z filtracją i przetwarzaniem informacji ze skaningu lotniczego LIDAR, które mogą być wykorzystywane danych do różnych celów (m.in. geologia strukturalna i hydrografia, geologia inżynierska, inżynieria i inne). Działamy na terenie Polski, jednak z uwagi na lokalizację naszej firmy w Krakowie, najchętniej zainteresowani jesteśmy pracami z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Zapraszamy do współpracy.