Zieleniec – wiercenia rdzeniowe

Wiercenia rdzeniowe. Realizacja Zieleniec.