Wiercenia rdzeniowe Białystok

Odwierty rdzeniowe - Tel. 533 827 894

Wiercenia rdzeniowe BiałystokWiercenia rdzeniowe pozwalają na pobór próbki gruntu z wybranego interwału, dzięki czemu mogą Państwo określić właściwości fizyczno-mechaniczne czy też inne wybrane parametry pobranej próbki. Wiercenie metodą rdzeniową umożliwia pobranie najwyższej jakości próbek, które znajdują dalej zastosowanie i mogą być wykorzystane do badań przy projektowaniu obiektów inżynieryjnych (domy, bloki mieszkalne obiekty użyteczności publicznej i kulturowej), infrastrukturalnych (drogi, sieci kolejowe, autostrady) czy kubaturowych. Wiercenia rdzeniowe pozwalają na kompletną analizę właściwości fizyczno-mechanicznych skał oraz gruntów przez co metoda ta zaliczana jest do technologii wiertniczych o najlepszej jakości pod kątem badawczym pobranych prób.W zależności od warunków gruntowych w podłożu, a także od złożoności prac, które nam zlecono, dobieramy zarówno narzędzie skrawające koronkę jak również typ rdzeniówki, tak aby zagwarantować maksymalny uzysk rdzenia. W przypadku formacji miękkich i średnio twardych wykorzystujemy koronki z płytkami PCD. W momencie napotkania na formacje twarde lub bardzo abrazywne wykorzystujemy koronki z diamentami ziarnistymi lub impregnowane (z proszkiem diamentowym).

Z dotychczas nabytego doświadczenia podczas wykonywania prac wiertniczych wiemy, że możemy zapewnić minimum 80% uzysku rdzenia. Należy pamiętać, że przynajmniej 80% uzysku rdzenia z zadanego interwału wiercenia może być traktowane jako reprezentatywna próbka zgodnie z aktualnymi wytycznymi Państwowego Instytutu Geologicznego. Równocześnie z procentowym wzrostem uzysku rdzenia 80% do 100% zwiększa się możliwość określenia pełnych i dokładnych danych o przewierconej kopalinie. Mogą to być dane takie jak: granica między formacjami, kąt ich zapadania, miejsce występowania mineralizacji, procentowa zawartość i mineralizacja poszczególnych kopalin w próbce, porowatość i przepuszczalność ośrodka czy potencjalna powierzchnia poślizgu w przypadku wiercenia na osuwiskach.

Na uzysk rdzenia podczas wierceń rdzeniowych wpływa szereg czynników, wśród których można wyróżnić takiej jak np.

  • własności wytrzymałościowe skał oraz ich struktura
  • rodzaj dobranej koronki, urywaka rdzenia
  • średnica rdzeniowania
  • rodzaj wykorzystywanej płuczki oraz jej ilość i natężenie strumienia
  • nacisk na koronkę wiertniczą

Przebieg rdzeniowania to nie tylko wiercenia rdzeniowe. Po odwierceniu zadanego interwału, rdzeń (dzięki metodzie wrzutowej w odróżnieniu od metody klasycznej) wynoszony jest na powierzchnię w rurze rdzeniowej zawieszonej na stalowej lince, natomiast rura zewnętrzna nie ulega przemieszczeniu.

Wiercenia rdzeniowe są technologią wiertniczą najwyższej jakości, gdyż uzyskane w ten sposób próbki gruntu lub skały  w postaci rdzenia z przewierconego interwału pozwalają na ustalenie właściwości fizyko-mechanicznych skał, określenie ich składu mineralogicznego i petrograficznego, fauny, flory, tektoniki, kąta upadu, powierzchni poślizgu (osuwiska) oraz otrzymanie materiałów do badania przepuszczalności, porowatości oraz stopnia nasycenia płynami złożowymi (woda, ropa, substancje ropopochodne i inne).

Nasza firma jest w stanie zaoferować Państwu kompleksową ofertę wierceń rdzeniowych wykonywanych zarówno technologią wrzutową jak i klasyczną. Mamy wykwalifikowaną kadrę oraz najnowszy sprzęt przeznaczony do wierceń rdzeniowych, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu bezawaryjne, profesjonalne i rzetelne wykonanie powierzonych nam projektów. Dysponujemy wiertnicą Comacchio Geo 305 oraz  osprzętem francuskiej firmy DATC (lidera w zakresie dostaw i produkcji narzędzi). Przy pomocy sprzętu, który posiadamy jesteśmy w stanie wykonywać wiercenia rdzeniowe do głębokości 100m rdzeniówką PQ – rdzeń 85mm i do głębokości 70m rdzeniówką CSK – rdzeń 102mm.