Trasa Łagiewnicka w Krakowie – wiercenia rdzeniowe

Wiercenia rdzeniowe. Realizacja trasy łagiewnickiej w Krakowie