Różana (Dolny Śląsk) – wiercenia rdzeniowe

Wiercenia rdzeniowe i badania geotechniczne. Realizacja w miejscowości Różana (Dolny Śląsk)