Kielce – wiercenia rdzeniowe

Wiercenia rdzeniowe i badania geotechniczne w ciągu dogi S74. Realizacja w Kielcach