Głęboki uziom anodowy – Narol

Usługi geologiczne i wiertnicze.
Realizacja Narol

Jaką usługę wykonano?

  1. sporządzono projekt robót geologicznych pod głęboki uziom anodowy w miejscowości Narol
  2. wykonano otwór techniczny, pobrano próbki gruntu, zapuszczono anody, wykonano pomiary, zasypanie koksikiem, ustawiono słupek kontrolno-pomiarowy i uporządkowano teren (prace przy stałym nadzorze geologicznym)
  3. sporządzenie dokumentacji geologicznej (innej) z przedmiotowej inwestycji