Geolog - usługi geologiczne Michałowice

Odwierty geologiczne - Tel. 533 827 894

Geoprojekt Jacek Hycnar – usługi geologiczno-inżynierskie to firma świadcząca usługi geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii. Dysponujemy odpowiednim sprzętem wiertniczym (ręcznym, mechanicznym obrotowym i udarowym), dzięki czemu powierzone nam tematy jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie, zarówno w prostych jak oraz skomplikowanych warunkach dostępności terenu jak i geologicznych. Kooperujemy z firmami geodezyjnymi i instalacyjnymi dlatego też nasze usługi możemy świadczyć kompleksowo.

Wykonujemy również zlecenia związane ze wzmacnianiem podłoża oraz filtracją danych ze skaningu laserowego LIDAR.

Geologia inżynierska i geotechnika to bazowy kierunek zadań naszej firmy. Przeprowadzamy badania gruntu pod budowę: domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych, hal, pawilonów, dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych i stacji paliw. W zakres naszych usług wchodzi również prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad prowadzonymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. W obrębie nadzorów wykonujemy: odbiory wykopów fundamentowych, badanie podłoża gruntowego (pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów, chodników), określenie zagęszczenia i nośności gruntów, weryfikacja zgodności gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi, pobieramy próbki gruntu i wód gruntowych do analiz laboratoryjnych. Doradzamy również przy kupnie działki budowlanej oraz analizujemy tereny zagrożone występowaniem ruchów masowych (m.in. osuwisk).
Usługi geologiczne, wiercenia rdzeniowe Michałowice.
W zakresie naszej działalności świadczymy również usługi hydrogeologiczne związane z projektowaniem i wykonaniem ujęć wód podziemnych/studni, piezometrów, odwodnień budowlanych oraz dokumentowaniem zasobów wód podziemnych. Sporządzamy inne projekty i dokumentacje geologiczne (m.in. pod głębokie uziomy anodowe, pompy ciepła).

Zajmujemy się również wzmacnianiem podłoża gruntowego z zastosowaniem mikropali oraz mikropali kotwiących.

Realizujemy projekty związane z filtracją i przetwarzaniem danych punktowych ze skaningu laserowego LIDAR, które mogą źródłem danych do różnych celów (m.in. geologia strukturalna i hydrografia, geologia inżynierska, inżynieria i inne).

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju jednak z uwagi na lokalizację naszej firmy (Kraków) najbardziej zainteresowani jesteśmy pracami z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

        Wykonujemy:

Usługi geologiczne, wiercenia rdzeniowe Michałowice.

 1. badania podłoża gruntowego dla różnych potrzeb m.in. :
  • zakupu lub sprzedaży działki budowlanej
  • przydomowych oczyszczalni ścieków
  • obiektów mieszkalnych (m.in. domów jednorodzinnych, szeregowych, bliźniaków, bloków, garaży)
  • obiektów handlowych i przemysłowych (m.in. hal, marketów, sklepów, magazynów)
  • obiektów użyteczności publicznej i kultu (m.in. urzędów, szpitali, szkół, hali sportowych, hal koncertowych, kościołów, cmentarzy)
  • obiektów liniowych i związanych z nimi obiektów towarzyszących (m.in. dróg, kolei, sieci podziemnych, mostów, wiaduktów, gazociągów)
  • obiektów hydrotechnicznych (m.in. przepompownie, wały przeciwpowodziowe)
  • obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wież telekomunikacyjnych)
  • składowisk odpadów
  • osuwisk
 2. prace terenowe :
  • pomiarowe – niwelacja otworów w terenie
  • geologiczne – kartowanie geologiczno-inżynierskie, profilowanie wyrobisk, dozór i kierowanie robotami geologicznymi
 3. roboty geologiczne :
  • powierzchniowe – odkrywki i szybiki
  • wiertnicze – mechaniczne, udarowe RKS, z zastosowaniem penetrometru ręcznego
 4. badania polowe :
  • badania makroskopowe
  • pomiary zwierciadła wód gruntowych i sączeń
  • pobieranie próbek gruntu i wody
  • sondowania gruntów
 5. badania laboratoryjne :
  • badania gruntów
  • analizy chemiczne wody pod kątem jej agresywności w stosunku do betonu i stali
 6. obsługa geotechniczna :
  • odbiory wykopów fundamentowych, które wykonuje się w celu określenia zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi (dokumentacją projektową) wraz z wpisem w dzienniku budowy
  • badania wskaźników zagęszczenia i odkształcenia gruntów (płytą dynamiczną lekką lub płytą statyczną VSS)
  • rozwiązywanie problemów związanych
   z posadowieniem obiektów podczas trwania inwestycji
 7. prace dokumentacyjne :
  • studia geologiczne
  • ekspertyzy geotechniczne, opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne
  • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • sprawozdania i protokoły
Zapewniamy wysoką jakość naszych opracowań, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny