Doświadczenie

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w niniejsze dziedzinie oraz odpowiednie uprawnienia wydane przez Ministra Środowiska. Przykładowe realizacje w trakcie praktyki zawodowej: