Czatkowice (Małopolska) – wiercenia rdzeniowe

Wiercenia rdzeniowe i badania geotechniczne. Realizacja w miejscowości Czatkowice (Małopolska)